יום שישי, 17 באפריל 2009

פטנטים

פטנטים , פטנט, כולל את מרכיבי ליווי פטנט הנדרש ליזם מתחיל או לממציא מומחה, פרטי או חברה, כדי לקדם את ההמצאה בניבכי הדרך של ליווי עד פטנט ולאחריו. בידוע כי פטנט, עיקרו הקניית"מונופול" למחזיק בו, מונופול הפטנט, מוגבלבזמן,בשטח גאוגרפי בו הינו חל, ובאיבחון גבולותיו המהותיים אל מול פטנטים אחרים בתחומו, או פרסומים קודמים לו. ברור, כי גם פיתוחים עתידיים הינם חלק מהשלם שטווח תחולת פטנט ספציפי הינו חלקי בלבד מסך כול תחולתו.

יום שבת, 4 באפריל 2009

פטנט

פטנט בישראל, פטנט מוצלח, פטנט בתחומי האינטרנט, פטנט משלב רעיון עד מוצר, פטנט, פטנט אלקטרוניקה, פטנט עולמי, פטנט PCT, פטנט קניין רוחני, פטנט ייחודי, קידום פטנט...אלו ועוד הינם מונחים המתלווים אל הפטנט על מרכיביו השונים, ראוי לציין כי המדובר רק במידגם מונחים של תחומי פטנט שהינו מינימאלי, ובוודאי ישנם עוד ממין פטנט כזה או פטנט אחר שידועים לכול בר דעת בתחום ההמצאות. פטנטים - קידום פטנט בקשת פטנט חיפוש פטנט עריכת פטנט רישום פטנט פטנטים - מכירת פטנט פטנט בינלאומי פיתוח פטנט פטנט - פטנט מוצלחפ טנטים - עורך פטנטים פטנט, פטנטים, פטנט מוצלח, קידום פטנט, שיווק פטנט, פיתוח פטנט, פטנט למטבח, פטנט, חיפוש פטנט, עריכת פטנט, ליווי פטנט, רישום פטנט, בלוג פטנט, פטנט רפואי, פטנט חשמל, פטנט, בינלאומי, מכירת פטנט

יום ראשון, 29 במרץ 2009

פטנטים - אתרים חשובים

בס"ד
פטנטים לחץ להתקשרות לקידום פטנט המצאה לחץפטנטים הינו כלי הולך ונצרך. מה שהיה עד לפני עשור נחלתם של האליטות האינטלקטואליות, נכנס זה מכבר לכול בית. פטנטים בישראל, הינה דרך חשיבה, לחלק הארי מהציבור של מעמד הביניים, ואף למטה מימנו, יש נושא חדש לשיחה בשיחת סלון, או בישיבה בקפה השכונתי. אולי מחר הוא יתעשר מפטנט מוצלח? זו השיחה הרווחת. פטנט.

פטנטים - אתרים חשובים אתרי פטנטים חשובים, ראשי פטנטים, ראשי פטנטסדר העלאת האתרים, מהחשוב ואילך, כולל פירוט האתר ומרכיביו.

יום שישי, 20 בפברואר 2009

פטנטים

פטנט או פטנטים הינם שם שקיים במחשבות ממציאים בישראל ובעולם באופן של חלום. הצלחה של פטנטים ידועה כהצלחה שיש בצידה ממון רב. משקיעים בפטנטים, אם פרטיים, אנג'ל, ואם קרנות הון סיכון, יעדיפו כמעט באופן מוחלט להשקיע השקעות רק בפרוייקטים שמוגנים הגנות פטנט.
פטנט, , פטנטים - פטנט, בעגה הנהוגה בחיי היום יום, הינו דבר הכולל את הרעיון שהגה אחד או אחת, ממציא או ממציאה, ואינו הלכה למעשה ניתוח המונח בפאן המקצועי שמגדיר בתוכו המונח פטנט.
למעשה, פטנט הינו מונח מקצועי, משפטי שעיקרו בהגדרת חוק וסעיפי החוק בחוק הפטנטים בישראל, ובאמנות בינלאומיות בארצות לאום נוספות, בעיקר בארצות החתומות באמנות הבינלאומיות, 28 אמנות, שהעיקריות בינהן הן, אמנת פריז, וה- PCT.
____________________________________________________
פטנט, מתייחס למונופול שמקבל ממציא מכוח תעודת פטנט שקיבל ממדינה שבה הגיש בקשת פטנט. ממציא פטנט, יעבור כברת דרך של כשלוש עד חמש שנים עד שיזכה בתעודת פטנט. תחילת תהליך זה, יהיה במועד הגשת בקשת פטנט קבועה בישראל כדוגמה, או בקשה בישראל כדוגמה שעקבה בקשת פטנטים פרוביזורי, בתוך מתחם שנה מיום הגשת הבקשה הפרוביזורית, או בטווח שמונה עשר חודשים מיום הגשת בקשת PCT. פטנט, קבלת תעודת פטנט, או קיבול בקשת הפטנט שהוגשה על ידי בוחן הפטנטים אינה דבר טריוויאלי. עיקר הבחינה של בקשת פטנט על ידי הבוחן והתכתבויות המשרד עימןו, יעלו לכיסו של ממציא הפטנט בד"כ פי כמה וכמה מהגשת הפטנט או אגרותיה. חלק הארי מבקשות פטנט סופן להידחות, הינו, לא להגיע למצב של קיבול הבקשה, אף שבטווח כמהשנים אלו לעיתים הדבר כבר לא משנה לממציא של "הפטנט" מימלא.
__________________________________________________

פטנטים - קידום פטנט
פטנטים - בקשת פטנט
פטנט - חיפוש פטנט
פטנט - עריכת פטנט
פטנטים - רישום פטנט
פטנטים - מכירת פטנט
פטנטים - פטנט בינלאומי
פטנט - פיתוח פטנט
פטנט - פטנט מוצלח
פיתוח פטנט, פטנט למטבח, פטנט בישראל, חיפוש פטנט, עריכת פטנט, ליווי פטנט,
רישום פטנט, בלוג פטנטים, פטנט רפואי, פטנט חשמל, פטנט, בינלאומי, מכירת פטנט

יום שלישי, 10 בפברואר 2009

פטנטים - רישום פטנטים

רישום פטנטים
תחום פטנטים מחיל בתוכו באמירה מרכזית את הצורך ברישום פטנט, רישום הפטנט הינו למעשה הליך טכני בהגדרתו, שעיקרו הגשת בקשת פטנט למשרד משפטנטים או אל רשות פטנטים או רשם פטנטים אחד או אחר בארץ לאום כלשהי, ועדיף כזו שחתומה על האמנות הבין לאומיות, ובייחודאמנת פריז המזכה בהכרה בקדימות וראשוניות שעיקרן תאריך הבכורה המוכר על ידי ארץ לאום אחרת לגבי התאריך שהוגש בארץ לאום החתומה עימה באמנות פטנטים.

פטנטים, פטנט וגם רישום פטנטים או רישום פטנט, פטנט באספקלריה של רישום פטנטיםרישום פטנטים תוכן עניינים:רישום פטנטים - רישום פטנט, מה משמע?

רישום פטנטים - רישום פטנט, חלופות ביצוע.

רישום פטנטים - רישום פטנט, כמה זה עולה לי.

רישום פטנטים - רישום פטנט, עשה זאת בעצמך

רישום פטנטים - רישום פטנט, בישראל

רישום פטנטים - רישום פטנט, וההשפעה על המסחריות


  • פטנטים - רישום פטנטים טעויות נפוצות
  • רישום פטנט מה כדאי לדעת
  • רישום פטנט בעולם האם שונה?
  • רישום פטנטים - אינטרסים שאינם ממין העניין
  • רישום פטנט האם הכרח?
  • רישום פטנטים וליווי מסחרי - מתי?
פטנטים,פטנט, רישום פטנטים, רישום פטנט,
עריכת פטנטים, המכון לפטנטים, רשם הפטנטים,
רשות הפטנטים, קידום פטנט, פטנט מוצלח, מכירת פטנטים,
פטנטים עורכי דין

יום שלישי, 16 בדצמבר 2008

פטנטים - תמונות פטנטים

פטנטים - אתר הבית בישראל.

פטנטים, פטנט והמצאה, פיתוח המצאות. איתור משקיעים לפטנטים מדהימים, אך ישימים - זו חלק מההתמחות והשאיפה שלנו.
ליווי בשלבים שונים ומגוונים, תוך התאמת הייזם, משקיע, ודמויות מרכזיות בשיווק והפצה - תוך הקפדה על זכויות הממציא וגיבויי זכויותיו על פי קוד מחייב.

פטנטים - עובד בשיתוף פעולה הדוק עם משקיעים לפטנטים, מפתחי המצאות ופטנטים, ואף חיבר לשם כך מספר קבוצות פעולה השותפות יחד עם המכון לפטנטים בהתווית עידן מתקדם יותר לממציא הישראלי בישראל ובעולם.

פטנטים - חלק זה של פטנטים, נועד להצגת תמונות של תמונות של המצאות שהפכו מובן מאליו בחיי היום יום, ומטרתן להעביר טיפת אנרגיה בפורמט פטנטים לממציא המתחיל, להתרעננות, לפני שניכנס שוב לניבכי הפיתוח שוב ושוב ושוב...

פטנטים,
פטנט,
עריכת פטנטים,
חיפוש פטנטים,
רישום פטנטים,
מכירת פטנטים,
בלוג פטנטים

פטנטים, פטנט, המצאה, המצאות, פטנטים והמצאות,
פטנטים - אתר הבית בישראל,
פטנטים בישראל, פטנטים - חיפוש פטנטים, עריכת פטנטים, פטנטים - מכירת פטנטים

פטנטים , עורך פטנטים, פורום פטנטים, פטנטים, פטנט, פטנט מוצלח, עריכת פטנטים,

קידום פטנט, שיווק פטנט, פיתוח פטנט, פטנט למטבח, פטנט בישראל, חיפוש פטנט,

עריכת פטנט, פטנט, ליווי פטנט, רישום פטנט, בלוג פטנטים, פטנט רפואי, פטנט חשמל,

פטנט, בינלאומי, מכירת פטנט,מאגר פטנטים, פטנטים משקיעיםפטנטים - אתר הבית בישראל: מכירת פטנטים

פטנטים - אתר הבית בישראל.

פטנטים - מכירת פטנטים.

שיווק ומכירת פטנטים אינו דבר של מה בכך. מכירת פטנטים בשלב השנים הראשונות,
בין שלוש לחמש שנים, בעייתית במידת מה גם בגלל העובדה כי המצאה לכאורה הינה
במצב שאינו נותן עדיין וודאות מלאה כי זכות פטנט או תעודת הפטנט בסופו של עניין
תקובל על ידי משרד המשפטים או רשות הפטנטים או בוחן פטנטים של רשות פטנטים
כזו או אחרת בארץ לאום אחת או בארץ לאום שניה. משכך, מה יאמר הקונה? האחד,
לאו ישאף להשקיע כספו על קרן הצבי. שנית, ישחק משחק מסחר עד תום עלבסיס עובדה
זו ואחרות לה.

חדשות פטנטים: היום הייתה מודעה משונה באתרי אינטרנט, נכתב בה כי הינה הינה עברו 36 חברים את קורס הבוחנים ברשות הפטנטים - ופרק הזמן של בחינה יתקצר בחצי. יופי תופי - ומדוע זה נראה לי לא רציני? כי זה לא נראה רציני וזה אכן לא רציני. מה? ישר למים לבחון בקשות? מה יהיה? ללא חפיפה ארוכה? הרי, משרד ענק, יזכה ליחס מועדף מהירוק, עקב שלא להראות את אי ידיעותיו אל מול זה שעומד מולו בבחינה.