יום ראשון, 29 במרץ 2009

פטנטים - אתרים חשובים

בס"ד
פטנטים לחץ להתקשרות לקידום פטנט המצאה לחץפטנטים הינו כלי הולך ונצרך. מה שהיה עד לפני עשור נחלתם של האליטות האינטלקטואליות, נכנס זה מכבר לכול בית. פטנטים בישראל, הינה דרך חשיבה, לחלק הארי מהציבור של מעמד הביניים, ואף למטה מימנו, יש נושא חדש לשיחה בשיחת סלון, או בישיבה בקפה השכונתי. אולי מחר הוא יתעשר מפטנט מוצלח? זו השיחה הרווחת. פטנט.

פטנטים - אתרים חשובים אתרי פטנטים חשובים, ראשי פטנטים, ראשי פטנטסדר העלאת האתרים, מהחשוב ואילך, כולל פירוט האתר ומרכיביו.