יום שישי, 20 בפברואר 2009

פטנטים

פטנט או פטנטים הינם שם שקיים במחשבות ממציאים בישראל ובעולם באופן של חלום. הצלחה של פטנטים ידועה כהצלחה שיש בצידה ממון רב. משקיעים בפטנטים, אם פרטיים, אנג'ל, ואם קרנות הון סיכון, יעדיפו כמעט באופן מוחלט להשקיע השקעות רק בפרוייקטים שמוגנים הגנות פטנט.
פטנט, , פטנטים - פטנט, בעגה הנהוגה בחיי היום יום, הינו דבר הכולל את הרעיון שהגה אחד או אחת, ממציא או ממציאה, ואינו הלכה למעשה ניתוח המונח בפאן המקצועי שמגדיר בתוכו המונח פטנט.
למעשה, פטנט הינו מונח מקצועי, משפטי שעיקרו בהגדרת חוק וסעיפי החוק בחוק הפטנטים בישראל, ובאמנות בינלאומיות בארצות לאום נוספות, בעיקר בארצות החתומות באמנות הבינלאומיות, 28 אמנות, שהעיקריות בינהן הן, אמנת פריז, וה- PCT.
____________________________________________________
פטנט, מתייחס למונופול שמקבל ממציא מכוח תעודת פטנט שקיבל ממדינה שבה הגיש בקשת פטנט. ממציא פטנט, יעבור כברת דרך של כשלוש עד חמש שנים עד שיזכה בתעודת פטנט. תחילת תהליך זה, יהיה במועד הגשת בקשת פטנט קבועה בישראל כדוגמה, או בקשה בישראל כדוגמה שעקבה בקשת פטנטים פרוביזורי, בתוך מתחם שנה מיום הגשת הבקשה הפרוביזורית, או בטווח שמונה עשר חודשים מיום הגשת בקשת PCT. פטנט, קבלת תעודת פטנט, או קיבול בקשת הפטנט שהוגשה על ידי בוחן הפטנטים אינה דבר טריוויאלי. עיקר הבחינה של בקשת פטנט על ידי הבוחן והתכתבויות המשרד עימןו, יעלו לכיסו של ממציא הפטנט בד"כ פי כמה וכמה מהגשת הפטנט או אגרותיה. חלק הארי מבקשות פטנט סופן להידחות, הינו, לא להגיע למצב של קיבול הבקשה, אף שבטווח כמהשנים אלו לעיתים הדבר כבר לא משנה לממציא של "הפטנט" מימלא.
__________________________________________________

פטנטים - קידום פטנט
פטנטים - בקשת פטנט
פטנט - חיפוש פטנט
פטנט - עריכת פטנט
פטנטים - רישום פטנט
פטנטים - מכירת פטנט
פטנטים - פטנט בינלאומי
פטנט - פיתוח פטנט
פטנט - פטנט מוצלח
פיתוח פטנט, פטנט למטבח, פטנט בישראל, חיפוש פטנט, עריכת פטנט, ליווי פטנט,
רישום פטנט, בלוג פטנטים, פטנט רפואי, פטנט חשמל, פטנט, בינלאומי, מכירת פטנט

יום שלישי, 10 בפברואר 2009

פטנטים - רישום פטנטים

רישום פטנטים
תחום פטנטים מחיל בתוכו באמירה מרכזית את הצורך ברישום פטנט, רישום הפטנט הינו למעשה הליך טכני בהגדרתו, שעיקרו הגשת בקשת פטנט למשרד משפטנטים או אל רשות פטנטים או רשם פטנטים אחד או אחר בארץ לאום כלשהי, ועדיף כזו שחתומה על האמנות הבין לאומיות, ובייחודאמנת פריז המזכה בהכרה בקדימות וראשוניות שעיקרן תאריך הבכורה המוכר על ידי ארץ לאום אחרת לגבי התאריך שהוגש בארץ לאום החתומה עימה באמנות פטנטים.

פטנטים, פטנט וגם רישום פטנטים או רישום פטנט, פטנט באספקלריה של רישום פטנטיםרישום פטנטים תוכן עניינים:רישום פטנטים - רישום פטנט, מה משמע?

רישום פטנטים - רישום פטנט, חלופות ביצוע.

רישום פטנטים - רישום פטנט, כמה זה עולה לי.

רישום פטנטים - רישום פטנט, עשה זאת בעצמך

רישום פטנטים - רישום פטנט, בישראל

רישום פטנטים - רישום פטנט, וההשפעה על המסחריות


  • פטנטים - רישום פטנטים טעויות נפוצות
  • רישום פטנט מה כדאי לדעת
  • רישום פטנט בעולם האם שונה?
  • רישום פטנטים - אינטרסים שאינם ממין העניין
  • רישום פטנט האם הכרח?
  • רישום פטנטים וליווי מסחרי - מתי?
פטנטים,פטנט, רישום פטנטים, רישום פטנט,
עריכת פטנטים, המכון לפטנטים, רשם הפטנטים,
רשות הפטנטים, קידום פטנט, פטנט מוצלח, מכירת פטנטים,
פטנטים עורכי דין